Paweł Włodkowic

W dniu 05 marca 2020 r. w Naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci Pawła Włodkowica. Honorowym gościem był pan Przemysław Mieloch Burmistrz Gminy Mosina.
Paweł Włodkowic – przez wiele lat omylnie myślano, że Paweł pochodził
z Brudzewa Wielkopolskiego, jako rok urodzin przyjmuje się umownie 1370 na podstawie wyliczeń z czasu jego studiów. Paweł Włodkowic jak podaje Jan Długosz był szlachcicem herbu Dołęga. Badacz życia Włodkowica ksiądz prof. Fijałek dotarł do dokumentów i ustalił, że urodził się on we wsi Brudzeń nad Skrwą, koło Dobrzynia, w diecezji płockiej.
W latach 1385/87 wyjechał na wyższe studia do Pragi, gdzie studiował wprowadzenie do nauk uniwersyteckich (wydział atrium). Na wydziale prawa Włodkowic studiował w latach 1393/97. W 1398r. Włodkowic został scholastykiem poznańskim, a w 1400r. kanonikiem płockim. W 1404r. wyjechał na studia do Padwy, gdzie w 1408r. uzyskał licencjat prawa.
Paweł Włodkowic swoją osobą zwrócił uwagę Władysława Jagiełły. Kiedy król przeniósł proces z Krzyżakami na forum międzynarodowe do Konstancji, jednym z ambasadorów został mianowany Paweł Włodkowic. W Bieczu 9 lipca 1414 r. Władysław Jagiełło wystawił dokument pełnomocny dla przedstawicieli polski na sobór. Słowa, które odnosiły się do Włodkowica brzmiały: mistrzowi Pawłowi Włodkowicowi, doktorowi dekretów, zarazem rektorowi naszego uniwersyteckiego studium krakowskiego. Włodkowic od momentu uzyskania doktoratu był zaliczany w poczet mistrzów Akademii Krakowskiej i wykładał tam na wydziale prawa. Po desygnowaniu go przez króla na stanowisko ambasadora uniwersytet powołał go na rektora. Funkcję tą piastował w latach 1414/15.
Na sobór w Konstancji 1414 – 1418 r. pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby udali się wydelegowani przez króla: biskup płocki Jakub Kurdwanowski, biskup elekt poznański Andrzej Łaskarz i rektor Uniwersytetu Krakowskiego Paweł Włodkowic. W sprawach spornych do soboru jako najwyższego autorytetu chrześcijaństwa odwoływały się instytucje, państwa, osoby prywatne w celu rozstrzygnięcia sporu.

Zadaniem soboru była reforma Kościoła i wykorzenienie szerzących się herezji.

Delegacja polska zamierzała wykorzystać sobór do rozwiązania konfliktu z Zakonem.
W maju 1415r. powołano komisję, na której czele stanął rektor uniwersytecki Paweł Włodkowic i kardynał Franciszek Zabarella.

Skip to content