Lista zakwalifikowanych kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej

Dotyczy rodziców kandydatów zakwalifikowanych:

Potwierdzenie woli prosimy wrzucić do skrzynki na listy, która wisi na ścianie przy wejściu do szkoły w dniach: 29 marca do 7 kwietnia do godz. 13.00.

Rodzice dzieci obwodowych nie potwierdzają woli.

Skip to content