Rekrutacja do 1 klas

Zapisy dzieci do klas I szkół podstawowych

2 marca 2021 w naszej gminie rozpoczynamy rekrutację elektroniczną do klas I szkół podstawowych. Rodzice dzieci urodzonych w roku 2014 zobowiązani są zapisać dziecko do szkoły.

Do klasy I mogą być również przyjęte na wniosek rodziców 6-latki, pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Szkoły przyjmują dzieci do klas I zgodnie ze swoim obwodem szkolnym, czyli o tym do której szkoły powinno chodzić dziecko decyduje miejsce jego zamieszkania. Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być do niej przyjęte, wtedy gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wykaz obwodów szkół Gminy Mosina: SPRAWDŹ

Zapisy do klas I będą trwały od 2 marca do 23 marca do godz. 13:00. W tym roku nabór ten będzie się odbywał poprzez Internet – w wersji elektronicznej. Osoby które nie mają dostępu do komputerów z Internetem mogą wypełnić wniosek na drukach pobranych ze szkoły.

W przypadku, gdy korzystamy z informatycznego systemu rekrutacyjnego,  wypełniony wniosek, po wydrukowaniu  i podpisaniu, należy złożyć wraz  z załącznikami tylko w szkole obwodowej lub tej którą wskazano jako pierwszy wybór w przypadku wybrania szkoły innej niż obwodowa.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Na tej stronie dokładnie opisane są etapy rekrutacji poprzez Internet oraz oferta edukacyjna szkół.

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w klasie I.

Kandydaci którzy złożą wnioski o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa, zostaną do niej przyjęci, gdy w szkole będą wolne miejsca. Mogą oni uzyskać w tej rekrutacji dodatkowe punkty za spełnianie poniższych kryteriów:

  1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
  2. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;
  3. kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się
    w obwodzie tej szkoły – 1 punkt;
  4. rodzice kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina – 2 punkty;
  5. miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek
    o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.

Przy składaniu wniosku o przyjęcie do szkoły pozaobwodowej rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 szkoły do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. 29 marca do godz. 13:00 zostaną podane listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych do klas I. Do 7 kwietnia rodzice potwierdzają w szkole że chcą, aby od 1 września 2021 dziecko było uczniem kl. I szkoły na liście której jest zapisane.

9 kwietnia 2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klas I.

Skip to content