EKO Szkoła

Eko Walentynki

Od 10 lat w lutym organizowane są ekologiczne Walentynki, #EkoWalentynki.
1000 partnerów w całej Polsce, ponad milion zebranych zużytych baterii. W tym roku kolejne organizacje, samorządy dołączają do akcji!

Cieszymy się, że nasza Szkoła Podstawowa “Pod Lipami” w Krosinku również przystąpiła do tej ogólnopolskiej akcji edukacyjno-ekologicznej. Zbieramy zużyte baterie i szerzymy wiedzę na temat recyklingu i ekologii. Za zebrane baterie otrzymamy pieniądze, które przeznaczymy na zakup nasion, cebul i sadzonek kwiatów, które upiększą zieleń przy szkole. Zachęcamy do zaangażowania się! Serce nam rośnie jak widzimy zapełniające się pojemniki. Dziękujemy i prosimy o więcej 

A jak wygląda zbiórka i recykling baterii i elektroodpadów w naszym
kraju?
W zeszłym roku w Polsce osiągnięto 45% poziom zbiórki baterii i
akumulatorów (zebrano ok 67 tys. ton!). Zdecydowana większość
wprowadzanych na rynek baterii i akumulatorów to baterie przemysłowe i
samochodowe. Osiągnięto także wymagany 60% poziom zbiórki elektrośmieci
(ok. 420 tys. ton). Minimalne poziomy zbierania dla elektroodpadów
zgodnie z prawem wzrastają każdego roku. W tym roku wymaganie to
ponownie rośnie o 5 punktów procentowych i minimalny poziom zbierania
wynosić będzie 65% średniorocznej masy wprowadzonej na rynek. Poziomy
zbierania dla baterii na razie pozostają bez zmian.
Ważnym elementem pozwalającym na osiąganie rosnących poziomów zbierania
jest właściwe i wystarczające finansowanie. Od 2005 roku w Polsce działa
system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oparty o
organizacje odzysku, które w imieniu podmiotów wprowadzających nowy
sprzęt na rynek, realizują obowiązki w zakresie organizowania systemu
zbierania i recyklingu elektroodpadów. Organizacje działające na polskim
rynku, w tym ELECTRO-SYSTEM i ERP Polska przeznaczyły już na ten cel
ponad miliard złotych i z roku na rok ich wydatki są wyższe. ROP w
obszarze baterii realizowany jest z kolei przez tzw. podmioty
pośredniczące, działające na podobnych zasadach jak organizacje odzysku.
REMONDIS Electrorecycling oraz ERP Polska od wielu lat realizują
obowiązki także w tum zakresie.
Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej
społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów
pośredniczących. Partnerzy projektu EkoWalentynki na działania
edukacyjne wydają rocznie blisko 2 miliony złotych. Ważne jest również,
aby obok edukacji, konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się
niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby.
Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek
nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W
tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt,
niezależnie od tego czy kupuje się nowy produkt czy nie. Coraz
ważniejszą rolę spełniają również PSZOKi (punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje
m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Funkcjonują równie projekty
nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu. Przykładem takich działań
jest projekt DECYDUJESZ.PL prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling i
ELECTRO-SYSTEM, w ramach którego zapewniany jest nieodpłatny odbiór
wielkogabarytowych urządzeń typu pralki czy lodówki.
Partnerami obchodów „EkoWalentynek” w Polsce są: REMONDIS
Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE
S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku
Opakowań S.A. – firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce
poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.
https://www.remondis-electro.pl/
https://www.electro-system.pl/
https://erp-recycling.org/pl-pl/
Pomysłodawca i koordynator akcji #EkoWalentynki w Polsce,
Dominik Dobrowolski, dominik@cycling-recycling.eu
tel. 697092978

Skip to content