PLAN PRACY SZKOLNEGO LOGOPEDY

Poniedziałek Środa Piątek
7.30- 11.30
7.30 – 8.00 zajęcia rewalidacyjne
8.00 – 11.30 Zajęcia logopedyczne
11.00 – 16.00
11.00 – 12.00 Nauczanie indywidualne
12.30 -13.00 Zajęcia rewalidacyjne
13.00 – 16.00 Zajęcia logopedyczne
11.00- 15.30 Zajęcia logopedyczne

Skip to content