Świetlica

Rodzice chcący korzystać ze Świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do Świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku. Karta jest dostępna poniżej, można ją również pobrać z naszej strony internetowej z zakładki dokumenty, a także pobrać od Pań prowadzących adaptację. Wypełnione karty należy oddać w portierni. Przypominamy, że Świetlica jest dostępna dla dzieci rodziców pracujących.

Do pobrania:

Plik Opis Wielkość pliku
pdf karta zgłoszeń do świetlicy 132 KB
Skip to content